Καυσοκαλύβια

 Σε υψόμετρο 100 μέτρων πάνω απο την θάλασσα, σκαρφαλωμένη κυριολεκτικά πάνω στους βράχους, 

και τρείς ώρες περίπου απο την Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας , βρίσκεται η σκήτη των Καυσοκαλυβίων.

Το 1745 χτίστηκε το Καθολικό της σκήτης που καλείται Κυριακό και στα τέλη του 18ου αιώνα τοιχογραφήθηκε.

 

 Βιβλιοθήκη:   εκατοντάδες  έντυπα, και 23 κώδικες. Επίσης φυλάγονται άμφια, εικόνες, λειτουργικά σκεύη,

                        λείψανα αγίων, σταυροί κ.ά.